Search for:
  • Home/
  • Tag: low stakes online poker

นาโต- สหรัฐฯ ยืนยัน ไม่หยุดช่วยเหลืออาวุธกับยูเครน สู้รัสเซีย

นาย เยน สโตเทนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ประกาศย้ำในวันพฤหัสบดีว่า สงครามใ… [...]