Search for:
  • Home/
  • Tag: โป โร โร dooball66

อุตสาหกรรมเหล็กไทยกระทบหนัก “มิลล์คอน” ชงรัฐเร่ง 3 มาตรการปกป้องผู้ผลิตในประเทศ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ… [...]