Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ประกาศระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. วางขั้นตอนคัดเลือก 3 ระดับ!

ประกาศระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. วางขั้นตอนคัดเลือก 3 ระดับ!

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 โดยระบุเหตุผลว่าควรปรับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

โดยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าว จะเป็นการคัดเลือก 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ทั้งนี้มีการกำหนดระยะเวลาในการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่

สว. 98 รายชื่อ ยื่นซักฟอกรัฐบาล พุ่งเป้าประเด็นดิจิทัลวอลเล็ต

“พรเพชร”นำ สว.ร่วมใส่สีม่วง รวมพลังถวายกำลังใจสมเด็จพระเทพฯ

ก่อนวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเพื่อเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัด

ภายใน 5 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใหเมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับให้ประกาศกำหนดวันเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ และให้กำหนดวันรับสมัครเลือก โดนเริ่มสมัครไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใหเมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ

โดยวันเลือกระดับอำเภอต้องไม่เกิน 20 วันนับแต่สิ้นสุดวันรับสมัคร วันเลือกตั้งระดับจังหวัดต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่เลือกระดับอำเภอ และวันเลือกระดับประเทศต้องไม่เกิน 10 วันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด โดยกำหนดวันเลือกแต่ละระดับเป็นวันเดียวกันทั้งประเทศ

โดยจะแบ่งเป็น 20 กลุ่ม เลือกบุคคลเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มละ 10 คน รวม 200 คน ซึ่งผู้ได้รับคะแนนลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่มจะได้แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม จะอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นๆคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ตรวจหวยงวดนี้ – ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ลอตเตอรี่ 16/2/67

ตรวจผลออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รู้จัก สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 คนนับหมื่นแห่เก็บภาพก่อนเปิดใช้จริง

 ประกาศระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. วางขั้นตอนคัดเลือก 3  ระดับ!